Thời hạn giải quyết công việc cho khách hàng – đối tác

0
18
Thời hạn giải quyết công việc cho khách hàng – đối tác
5 (100%) 1 vote

Thời hạn giải quyết công việc cho khách hàng – đối tác nằm trong văn hóa doanh nghiệp của công ty. Nếu không có quy định nào khác của Nhật Nam JSC và pháp luật thì thời hạn giải quyết công việc như sau:

  • Trường hợp hồ sơ không đầy đủ phải trả lời trực tiếp hoặc bằng văn bản với khách hàng và đối tác trong tối đa 1 ngày làm việc
  • Thời gian hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ, báo giá, hợp đồng: không quá 2 ngày làm việc
  • Xử lý công việc trình cấp trên trực tiếp trong vòng không quá 3 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hoàn chỉnh
  • Trong trường hợp được yêu cầu xử lý gấp của cơ quan chức năng hoặc cấp trên thì cố gắng xử lý ngay trong ngày làm việc

Nhật Nam JSC tích cực đẩy mạnh đầu tư cho các lĩnh vực khoa học – công nghệ và khuyến khích CBCNV tham gia nghiên cứu, đề xuất cải tiến công nghệ sản xuất và nghiên cứu phát triển để đạt được thành công cao nhất trong hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và nắm bắt được nhiều cơ hội kinh doanh mới.

Chúng tôi luôn mong muốn mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế với các đối tác trong và ngoài nước, kêu gọi đầu tư, hợp tác liên doanh trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi