Thái độ, văn hóa giao tiếp với khách hàng của người lao động

0
26
Rate this post

Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật, Nhật Nam JSC luôn coi trọng Thái độ, văn hóa giao tiếp với khách hàng của người lao động, vì đây là một phần văn hóa của doanh nghiệp

Thái độ, văn hoá giao tiếp với khách hàng mang ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động của Nhật Nam JSC và những mối quan hệ của Nhật Nam JSC với những khách hàng, doanh nghiệp, nhà cung cấp, đối tác và những tổ chức, cá nhân khác.

Thái độ của cán bộ nhân viên Nhật Nam JSC đối với khách hàng và đối tác có thể mang lại lợi ích hoặc sự bất lợi cho Nhật Nam JSC. Cán bộ nhân viên cần có ý thức tuân thủ các Quy định giao dịch với khách hàng. Trong giao tiếp với khách hàng phải nhiệt tình, trung thực, đảm bảo sự an toàn cho Công ty và cho khách hàng.

Khi giao dịch với khách hàng, mỗi cán bộ nhân viên sẽ là đại diện duy nhất cho Công ty giao dịch với khách hàng do vậy phải tuân thủ văn hoá ứng xử với khách hàng