Sự tin tưởng và cam kết – Tính minh bạch và trách nhiệm

0
30
Sự tin tưởng và cam kết – Tính minh bạch và trách nhiệm
5 (100%) 1 vote

Sự tin tưởng và cam kết – Tính minh bạch và trách nhiệm là 02 điểm quan trọng nhất trong chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của các nhân sự làm dịch vụ kỹ thuật tại Nhật Nam JSC

  1. Sự tin tưởng và cam kết.

  • Nhật Nam JSC cam kết thực hiện một nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp công bằng, không gian lận, không thiên vị đối với mọi nhân viên. Khuyến khích nhân viên mạnh dạn trong việc phát biểu ý kiến về công việc và về những vấn đề cá nhân. Mỗi cá nhân cùng cam kết làm việc với sự nhiệt tình sáng tạo nhằm cống hiến cao nhất cho Công ty
  • Nhật Nam JSC cam kết tôn trọng sự riêng tư của nhân viên. Những thông tin bí mật bao gồm hồ sơ cá nhân, hồ sơ y tế, thông tin liên quan đến điều tra pháp luật, những hành động bị kỷ luật sẽ được tránh sử dụng vào những mục đích không thích đáng, hay bị tiết lộ, và sẽ chỉ được sử dụng phục vụ trong những nhu cầu công việc được pháp luật cho phép
  • Nhật Nam JSC áp dụng một cách nhất quán những quy định và nguyên tắc đối với tất cả mọi đối tượng khách hàng, đối tác, và cán bộ nhân viên của mình. Những quyết định, đánh giá của cán bộ quản lý đối với nhân viên phải đảm bảo công bằng dựa trên kết quả công việc và quan sát thực tế; Tận tâm với tiến trình xem xét thành tích, thiết lập hệ thống xem xét thành tích từ hai phía. Thái độ đối xử với các khách hàng, đối tác của Nhật Nam JSC là bình đẳng như nhau, bảo đảm cam kết về chất lượng dịch vụ và cùng có lợi.
  1. Tính minh bạch và trách nhiệm.

  • Nhật Nam JSC chia sẻ, công khai thông tin về hoạt động Công ty, với cán bộ, nhân viên, với đối tác, khách hàng của mình và luôn tôn trọng giá trị của tất cả mọi người khi tiếp xúc
  • Các thành viên trong gia đình Nhật Nam JSC có trách nhiệm tuân thủ pháp luật, cùng góp sức xây dựng Công ty, chịu trách nhiệm về hành vi của mình
  • Mọi người trong Nhật Nam JSC phải chịu trách nhiệm về những phần việc của mình