Những hoạt động bên ngoài và phát triển kỹ năng người lao động

0
12
Rate this post

Người lao động tại Nhật Nam JSC phải nắm rõ và hiểu được những hoạt động bên ngoài và phát triển kỹ năng để ứng xử đúng với văn hóa doanh nghiệp tại công ty mặc dù hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật nhưng kỹ năng mới là quan trọng !

Trong môi trường Nhật Nam JSC, những cán bộ quản lý và nhân viên cùng chia sẻ tránh nhiệm giữ cho tổ chức tránh khỏi những rắc rối nảy sinh hay những mâu thuẫn về lợi ích do các hoạt động bên ngoài Nhật Nam JSC đem đến.

Cụ thể, mọi nhân viên khi tham gia các hoạt động xã hội, văn hoá, thể thao, nhất định phải tuân theo những nghĩa vụ rõ ràng và thực hiện một sự thận trọng cần thiết, với việc phân bổ thời gian hợp lý để tránh dẫn đến những rắc rối, ảnh hưởng cho Công ty.

Nhật Nam JSC khuyến khích cán bộ nhân viên học tập, trau dồi kiến thức nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn và trình độ nghiệp vụ, bảo đảm việc tuân thủ quy định pháp luật và các quy định của Công ty.

Tương tự như vậy, Công ty khuyến khích cán bộ nhân viên tham gia những hoạt động bên ngoài mang lại lợi ích cho Nhật Nam JSC hoặc làm phát triển kỹ năng và thêm những kinh nghiệm chuyên nghiệp và kỹ năng của nhân viên, xây dựng hình ảnh xã hội của Công ty.