Nhật Nam JSC – Tập thể luôn học hỏi, không ngừng cải tiến

0
19
Nhật Nam JSC – Tập thể luôn học hỏi, không ngừng cải tiến
5 (100%) 1 vote

Nhật Nam JSC là một trong những doanh nghiệp được đánh giá là luôn cải tiến quay trình và chúng tôi coi việc luôn học hỏi, không ngừng cải tiến là một phần của văn hóa doanh nghiệp tại công ty

Nhật Nam JSC đã, đang và sẽ phấn đấu duy trì một môi trường làm việc tích cực, sáng tạo, khuyến khích các buổi thảo luận về quy trình, sản phẩm, và đưa ra hướng dẫn cho nhân viên qua các chương trình, tài liệu đào tạo và các nguồn khác

Nhật Nam JSC nỗ lực xây dựng môi trường làm việc mà theo đó mỗi thành viên sẽ chủ động thực hiện công việc, phát huy tính sáng tạo để đạt được năng suất và chất lượng tối ưu cho công việc được giao, nơi mà những kinh nghiệm khác nhau mang lại giá trị và tất cả nhân viên có thể phát huy tối đa năng lực của bản thân

Những nhân viên và cán bộ quản lý luôn tôn trọng và làm việc cùng nhau để thực hiện được sứ mệnh của Nhật Nam JSC.

Nhật Nam JSC luôn khẳng định được sự chuyên nghiệp và sáng tạo

  • Cán bộ nhân viên Nhật Nam JSC cần phải thể hiện được sự chuyên nghiệp trong quan hệ đối nội cũng như đối ngoại. Tính chuyên nghiệp thể hiện trong thái độ đối xử với khách hàng, đối tác, sử dụng và bảo mật thông tin khách hàng, tuân thủ quy trình, quy định, tuân thủ pháp luật, thái độ tôn trọng đồng nghiệp…. Nhật Nam JSC tôn trọng sự riêng tư ngoài công việc của nhân viên và không truy vấn những thói quen đạo đức cá nhân, trừ phi những vấn đề đạo đức đó làm suy giảm năng lực của nhân viên trong việc thực hiện công việc và hoặc đó là những vấn đề không thích hợp với nội quy lao động và quy chế nhân viên đã ban hành
  • Nhật Nam JSC luôn cải thiện môi trường làm việc để cho tất cả nhân viên có thể làm việc theo nhóm cùng nhau với sự cởi mở và tin tưởng lẫn nhau. Mỗi người đều tham gia vào những nỗ lực chung, tôn trọng lẫn nhau, khuyến khích sự sáng tạo, cống hiến và tinh thần trách nhiệm.