Máy photocopy sẽ trở nên lỗi thời do xu hướng sử dụng công nghệ số ?

0
328
Rate this post

Theo nhiều dự đoán Máy photocopy sẽ trở nên lỗi thời do xu hướng xử dụng công nghệ số khi các nhân viên thông tin tăng việc sử dụng các tài liệu, lưu trữ và phân phối tài liệu kỹ thuật số thay vì theo phương pháp truyền thống như hiện nay.

Thực trạng tại Việt Nam hiện nay, một số kỳ họp của các cấp Chính quyền và các doanh nghiệp thay vì phải sử dụng tài liệu bằng giấy, tất cả thư mời, tài liệu hầu hết đều được chuyển tải bằng điện tử (email).

Đây là nét mới nổi bật thể hiện sự quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả và phương thức hoạt động, ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhằm tiết giảm chi phí và bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, trái với những dự đoán trên, máy photocopy tiếp tục được sử dụng rộng rãi trên cả nước tỷ lệ thuận với tốc độ phát triển của GDP, FDI và các doanh nghiệp mới…

Trong thời gian gần đây, nhu cầu sử dụng máy Photocopy màu tăng lên rõ rệt, các doanh nghiệp đáp ứng những yêu cầu trong công việc văn phòng, thư viện… được sử dụng phổ biến hiện nay. Không chỉ dừng lại ở việc photocopy bản trắng đen, máy photocopy ngày nay còn có chức năng copy, in ấn, scan màu.

Tuy nhiên khi sử dụng máy Photocopy màu phải tuân thủ chặt  chẽ theo Điều 30 Nghị định Số: 60/2014/NĐ-CP ban hành vào ngày 19 tháng 06 năm 2014, cụ thể như sau:

  • Đối với máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu, ngoài việc phải đăng ký sử dụng theo quy định tại Khoản 3 Điều này phải tuân thủ quy định sau đây:
  • Máy photocopy màu chỉ được sử dụng phục vụ công việc nội bộ của cơ quan, tổ chức, không được sử dụng để kinh doanh dưới mọi hình thức;
  • Máy in có chức năng photocopy màu chỉ được sử dụng để sản xuất trong cơ sở in có đủ các điều kiện hoạt động in theo quy định của Nghị định này.

Việc đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu thực hiện như sau:

  • Cơ quan, tổ chức, cơ sở in phải gửi hồ sơ đăng ký máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi sử dụng;
  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải xác nhận đăng ký bằng văn bản; trường hợp không xác nhận phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết hồ sơ, mẫu giấy xác nhận đăng ký sử dụng, chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu quy định tại Khoản 3 Điều này.

Nhân bản số lượng lớn tờ rơi tuyển dụng bằng máy photocopy màu

Nhật Nam Photocopy (tổng hợp)