Bảo mật thông tin và công khai thông tin công ty

0
15
Rate this post

Trong văn hóa doanh nghiệp của mỗi công ty, điều quan trọng nhất vẫn là Bảo mật thông tin và công khai thông tin công ty tại doanh nghiệp, cán bộ Công nhân viên Nhật Nam JSC phải hiểu rằng Nhật Nam JSC có mối quan hệ rộng rãi với các cơ quan chính quyền, các đối tác (trong và ngoài nước) và khách hàng. Do đó mỗi cán bộ nhân viên đều có thể nắm được những thông tin nhạy cảm về khách hàng đối tác, hay của nội bộ Công ty.

Sự rò rỉ những tài liệu bí mật có thể gây nguy hại tới những quá trình và huỷ hoại những mục tiêu phát triển của Nhật Nam JSC. Ý thức bảo mật thông tin là điều then chốt và cần luôn được tâm niệm bởi mỗi cán bộ nhân viên điều này tạo nên sự tin cậy cho khách hàng.

Mỗi cán bộ nhân viên sẽ không tự ý cung cấp thông tin khi nhận được yêu cầu từ bên ngoài Nhật Nam JSC trừ khi đó là những yêu cầu công khai thông tin từ những chủ thể thông tin hợp lệ. Trong trường hợp các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu thông tin cần phải báo cáo lập tức tới cán bộ quản lý và người có thẩm quyền để xem xét quyết định.

Bên cạnh việc phải bảo mật những thông tin nhạy cảm để bảo vệ quyền của khách hàng, đối tác và Công ty, Nhật Nam JSC cam kết trở thành một tổ chức mở với các phương tiện thông tin đại chúng.

Thông tin bí mật – hoặc là về Nhật Nam JSC – hoặc là về một khách hàng công ty, cá nhân hay những đối tác khác mà chúng ta có quan hệ – sẽ không được sử dụng cho mục đích cá nhân, gia đình hoặc những lợi ích khác.

Nếu nắm được những thông tin này mặc dù không công khai nhưng có thể tác động đến một bên nào đó trong giao dịch của Nhật Nam JSC, chúng ta không được tích trữ hoặc sử dụng vì mục đích thương mại đối với chúng.